การฝึกอบรม

การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินการขนส่งสินค้าทางน้ำ

เมื่อวันศุกร์ที่ 27/11/62 ทางบริษัท พรปิยะฌาน โลจิสติกส์ จำกัด ได้ทำการซ้อมแผนฉุกเฉินการขนส่งสินค้าทางน้ำและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR) วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานเกิดความตระหนักทางด้านความปลอดภัยและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน เมื่อเกิดเหตุพนักงานจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและแก้ไขเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งสามารถช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่จมน้ำหมดสติได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของผู้บาดเจ็บ