CSR

กิจกรรม CSR ประจำปี 2567

นำสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ มามอบให้กับมูลนิธิสงเคราะห์คนชรา ที่ เกาะสีชัง โดยมีคุณอุดม พลอยจินดาเป็นตัวแทนผู้บริหารในการส่งมอบทุนมีคุณพัฒนา เกตุแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง เป็นตัวแทนผู้รับมอบ และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ได้มอบทุนการศึกษาและสิ่งของต่างๆ ให้กับน้องๆ ที่โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา