กิจกรรมบริษัท

งานทำบุญบริษัท

สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2565 บริษัท พรปิยะฌาน เริ่มต้นปีด้วยการ ทำบุญตักบาตรเพื่อเสริมความเป็นศิริมงคลแก่พนักงานทุกคน