กิจกรรมบริษัท

งานสืบสานประเพณี

ในช่วงกิจกรรมเทศกาล บริษัทฯ ก็มีกิจกรรมที่เป็นการสืบสานประเพณีไทย อาทิเช่น วันสงการต์ซึ่งเป็นวันปีใหม่ของไทย ก็มีการแต่งกายด้วยชุดไทย รดน้ำดำหัวผู้บริหาร พิธีสงน้ำพระ และทำบุญตักบาตร ฯลฯ