กิจกรรมบริษัท

ถวายเพล พระเดชพระคุณ ครูบาเจ้าน้อยตาทิพย์ (ครูบาเอกชัย อริยเมธี)

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท พรปิยะฌาน โลจิสติกส์ จำกัด ได้มีโอกาสถวายเพล พระเดชพระคุณ ครูบาเจ้าน้อยตาทิพย์ (ครูบาเอกชัย อริยเมธี) นับเป็นมงคลแก่ผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับพรและน้ำมนต์จากพระครูบาเจ้าน้อยตาทิพย์ สาธุ