กิจกรรมบริษัท

ท่องเที่ยวประจำปี

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจำทุกปี เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายจากความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงาน และมีความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดในการทำงานได้ต่อไป