การฝึกอบรม

ฝึกอบรมดับเพลิงพนักงานทุ่น

บริษัท พรปิยะฌาน โลจิสติกส์ จำกัด ได้ทำการจัดโครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565                                            พนักงานประจำทุ่นนอกจากเป็นการอบรมตามกฏหมายกำหนดแล้วพนักงานยังสามารถนำความรู้ไปใช้ใช้การทำงานได้เมื่อมีเหตุเพลิงไหม้