CSR

มอบทุนการศึกษา

บริษัท พรปิยะฌาน โลจิสติกส์ จำกัด ได้เข้ามอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียนอื่น ๆ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี หนังสือพิมพ์ อปท. นิวส์ และมูลนิธิปัญญามหานุกูล ศาลเจ้าพ่อเสือ ตำบลโนนน้อม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562