กิจกรรมบริษัท

วันสงกรานต์ PPYC 2567

ครอบครัว PPYC ร่วมใจสืบสานประเพณีไทย ทำกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่อันเป็นที่เคารพรักของพวกเราทุกคนเพื่อความเป็นศิริมงคล ก่อนจะถึงวันหยุดในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์