กิจกรรมบริษัท

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563

กิจกรรมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 ตรงกับวันที่ 21 ธันวาคม 2562 ซึ่งทางบริษัทจัดขึ้นเพื่อตอบแทนพนักงานและคืนความสุข โดยมีการแลกของขวัญระหว่างพนักงาน แจกรางวัลต่าง ๆ มากมาย กินเลี้ยงรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน พร้อมทั้งความสนุกของวงดนตรีสด และทำให้พนักงานทุกคนได้พบปะ
พูดคุยกันอย่างมีความสุข