กิจกรรมบริษัท

ประมวลภาพกิจกรรมเสาร์ 3 เดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2567

ในหัวข้อ CEO Talk นำโดย คุณศิริ พลอยจินดา ประธานบริหาร คณะผู้บริหารรุ่น2 ร่วมกันแสดงวิสัยทัศน์ แนวนโยบายในปี2567 และสรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา งานนี้ได้ทั้งความรู้และหลักคิดในการทำงานมากมายพวกเราพร้อมมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน #PPYC❤️❤️

ในเดือนกุมภาพันธ์ ได้ร่วมกับคลินิกใกล้บ้าน ใกล้ใจ ในเครือโรงพยาบาล Principle จัดอบรมให้ความรู้ด้านพฤติกรรมเสี่ยงก่อให้เกิดโรคอ้วนและ Office Syndrome พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ และ ตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้นให้แก่พนักงาน