แบคโฮ (Excavators)

ให้บริการขนถ่ายสินค้าจากเรือลำเลียงขึ้นสู่รถบรรทุกเทกองและโกยกอง บริษัทมีรถแบคโฮทั้งสิ้นกว่า 25 คัน มีความสามารถในการตักถ่ายสินค้าประมาณ 2,000,000 – 3,000,000 ตัน/ปี และในอนาคตสามารถขยายกองรถเพิ่มได้โดยไม่มีข้อจำกัด เพื่อให้บริการอย่างครบวงจร

สนใจบริการแบคโฮ