รถบรรทุก (Trucking)

บริษัท พรปิยะฌาน โลจิสติกส์ จำกัด ให้บริการในส่วนของรถบรรทุก เพื่อตอบสนองการขนย้ายสินค้าต่าง ๆ อย่างครบวงจร (One stop service) รถบรรทุกของเราเป็นแบบ Full Trailer มีจำนวนมากถึง 80 คัน สามารถรองรับอัตราการขนย้ายได้มากถึง 260,000 ตันต่อเดือน ทั้งนี้ยังมีวิธีบริหารจัดการควบคุมการเดินรถ ด้วยระบบ GPS ทำให้ได้รับมาตรฐานบริการที่รวดเร็ว ตรงต่อเวลา และยังมีรถร่วมบรรทุกพ่วงบริษัทอื่น ๆ วิ่งร่วมงานกับเราอีกมากมาย

สนใจบริการรถบรรทุก