หน้าท่าและโกดัง
(Warehouse/Port Handling)

คลังสินค้าและท่าเทียบเรือนั้น ตั้งอยู่ที่เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลบ่อทอง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพื้นที่ของท่าเรือสุวรรณเกลียวทองนั้น มีจำนวนทั้งหมด 53 ไร่ มีความยาวของหน้าท่าเรือ 230 เมตร สามารถเทียบเรือขนาด 1,000 – 2,500 ตันพร้อมกันได้ถึง 4-5 ลำ ความลึกหน้าท่าเรือประมาณ 8 เมตร และโกรกลงสินค้าจำนวน 2 โกรก สามารถรองรับการลงสินค้าได้มากสุด 30,000 ตันต่อวัน ทั้งนี้ยังมีคลังสินค้าที่ให้บริการ ซึ่งพื้นที่ประมาณ 7,500 ตารางเมตร หรือสามารถกักเก็บสินค้าเทกองได้ประมาณ 50,000 ตัน ขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้า อย่างไรก็ตามบริษัทพรปิยะณานนั้นมุ่งมั่นที่จะให้บริการทุกด้านอย่างครอบคลุม เพื่อให้ลูกค้าที่ใช้บริการกับเราได้มั่นใจให้ทางบริษัทของเราดูแลสินค้าของท่าน

สนใจบริการหน้าท่าและโกดัง