คุณภาพและความปลอดภัย

PPYC รับโล่เกียรติคุณ มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) จาก กรมการขนส่งทางบก

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ตัวแทนผู้บริหารบริษัท พรปิยะฌาน โลจิสติกส์ จำกัดดร.อุดม พลอยจินดา รองประธานสายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ เข้ารับโล่เกียรติคุณ มาตรฐานคุณภาพขนส่งด้วยรถบรรทุก Q-Mark จากท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบก  ซึ่งเป็นการพัฒนาองค์กรและระบบการขนส่งสินค้าทางบกของบริษัทฯ ให้ได้มาตรฐานและคุณภาพมากขึ้น ทั้งนี้ทางกรมการขนส่งทางบกได้ให้ผู้เข้าร่วมงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด (ใบรับรองมาตรฐาน เลขที่ FTB.0073/2020)