CSR

PPYC แบ่งปันน้ำใจ ช่วยพี่น้องชาวเกาะสีชัง ต้านcovid-19

มื่อวันศุกร์ที่ 27 ส.ค. 2564 ที่ผ่านมา บริษัทพรปิยะฌาน โลจิสติกส์ จำกัด ได้เป็นตัวแทนร่วมบริจาค น้ำดื่ม ถุงยังชีพ หน้ากากอนามัย ชุด PPE ให้กับนายอำเภอเกาะสีชัง เพื่อนำไปช่วยเหลือให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผู้ป่วยโควิด-19 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสนาม อำเภอเกาะสีชัง จ.ชลบุรี