CSR

PPYC แบ่งปันน้ำใจ ช่วยพี่น้องชาวหนองบัว ต้านcovid-19

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 บริษัท พรปิยะฌาน โลจิสติกส์ จำกัด นำโดย คุณฐิรเมศวร์ พลอยจินดา และตัวแทนพนักงาน
จัดกิจกรรม “PPYC แบ่งปันน้ำใจ ช่วยพี่น้องชาวหนองบัว ต้านโควิด ณ ลานเอนกประสงค์ หมู่ 19 อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ มอบของใช้อุปโภคบริโภค หน้ากากอนามัย ให้แก่ชาวบ้านพร้อมมอบขนมและทุนการศึกษาให้กับเด็กๆที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีและบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น