เหตุผลที่ควรเลือก “พรปิยะฌาน”

• ส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตรงเวลาให้กับลูกค้า เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

• มีความพร้อมทางด้านบุคลากร โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบบริหารงานภายในองค์กร

• ให้บริการโดยความซื่อสัตย์ และความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท

ลูกค้าของเรา

ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมบริษัท

บริษัท พรปิยะฌาน โลจิสติกส์ จำกัด ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

คุณภาพและความปลอดภัย

PPYC ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานอาหาร GHPs,HACCP และระบบมาตรฐานอาหารสัตว์ GMP Plus

คุณภาพและความปลอดภัย

PPYC รับโล่เกียรติคุณ มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) จาก กรมการขนส่งทางบก

สนใจบริการของพรปิยะฌาน