ติดต่อ พรปิยะฌาน

บริษัท พรปิยะฌาน โลจิสติกส์ จำกัด

1011 ชั้น 18 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ 
ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120

เบอร์โทรศัพท์: 02-683-3188-90
ฝ่ายการตลาด

คุณอุดม พลอยจินดา
Tel. 092-665-2987   Email: udom@ppyc.co.th
คุณวรรณวิศา พลอยจินดา
Tel. 086-397-2493   Email: wanwisa@ppyc.co.th
อรวรรณ อังวิวัฒน์สุนทร
Tel. 086-102-8282   Email: orawan.a@ppyc.co.th

ฝ่ายขนส่งทางบก

คุณฐิรเมศวร์ พลอยจินดา
Tel. 083-012-4505   Email: tiramade@ppyc.co.th

ฝ่ายขนส่งทางน้ำ

คุณอุดม พลอยจินดา
Tel. 092-665-2987   Email: udom@ppyc.co.th
คุณธำรงค์ สุภินศรี
Tel. 086-375-1085   Email: tamrong.s@ppyc.co.th
E-mail: marketing@ppyc.co.th