ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมบริษัท

บริษัท พรปิยะฌาน โลจิสติกส์ จำกัด ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

คุณภาพและความปลอดภัย

PPYC ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานอาหาร GHPs,HACCP และระบบมาตรฐานอาหารสัตว์ GMP Plus

คุณภาพและความปลอดภัย

PPYC รับโล่เกียรติคุณ มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) จาก กรมการขนส่งทางบก

คุณภาพและความปลอดภัย

PPYC รับประกาศเกียรติคุณการจัดทำระบบบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับทอง Gold

คุณภาพและความปลอดภัย

การตรวจสอบความปลอดภัยเครน (ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

คุณภาพและความปลอดภัย

PPYC ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานอาหาร GHPs,HACCP และระบบมาตรฐานอาหารสัตว์ GMP Plus

คุณภาพและความปลอดภัย

PPYC รับโล่เกียรติคุณ มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) จาก กรมการขนส่งทางบก

คุณภาพและความปลอดภัย

PPYC รับประกาศเกียรติคุณการจัดทำระบบบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับทอง Gold

กิจกรรมบริษัท

ถวายเพล พระเดชพระคุณ ครูบาเจ้าน้อยตาทิพย์ (ครูบาเอกชัย อริยเมธี)

กิจกรรมบริษัท

ประมวลภาพกิจกรรมเสาร์ 3 เดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2567

การฝึกอบรม

อบรมการปฎิบัติหน้าที่ ผู้บังคับ ผู้ควบคุม ผู้ให้สัญญาณ และผู้ยึดเกาะวัสดุ

กิจกรรมบริษัท

ถวายเพล พระเดชพระคุณ ครูบาเจ้าน้อยตาทิพย์ (ครูบาเอกชัย อริยเมธี)

คุณภาพและความปลอดภัย

การตรวจสอบความปลอดภัยเครน (ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

กิจกรรมบริษัท

ประมวลภาพกิจกรรมเสาร์ 3 เดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2567